Helt frem til sent fredag aften var der ild i

AVISVERSION: Dommedags-scener på heden: Flere hundrede hektar brændt ned


Helt frem til sent fredag aften var der ild i et kæmpe hedeområde mellem Billund og Vejle.

Branden i en af Danmarks største indlandsheder, Randbøl Hede, brød ud ved middagstid og spredte sig over et område på otte kvadratkilometer - og den breder sig fortsat mod vest.

Ingen personer er kommet noget til, men enkelte landejendomme har måttet evakueres, fordi de er beliggende i vindretningen.

Der er indtil videre ikke sket skader på bygninger.

Sydøstjyllands Politi oplyste i sin sidste opdatering kort før klokken 19, at der er indsat fire såkaldte crashtendere i området til at assistere de omkring 100 brandfolk fra Egtved, Billund, Vejle, Vejen, Fredericia, Give, Haderslev og Herning, der arbejder på stedet.

Crashtenderne er udlånt fra Billund Lufthavn, Flyvestation Skrydstrup og Flyvestation Karup og er en særlig stor brandbil, man normalt bruger i lufthavne. Herudover er der indsat brand- og redningsstyrker fra store dele af regionen.

Slukningen forløber, som den skal, men politiet opfordrer stadig folk til at holde sig væk fra området og give plads til redningskøretøjerne. Hjemmeværnet hjælper med at dirigere trafikken væk fra området.

De arealer, der er gået op i flammer, er dels privatejede, dels statslige. Det er Naturstyrelsen Trekantsområdet, der står for plejen af de statslige hedearealer. Skovrider Inken Breum Larsen anslår, at flere hundrede hektar er brændt ned. Naturstyrelsen afbrænder selv med jævne mellemrum hedearealerne for at forynge plantevæksten. Der sker dog inden april måned for at undgå, at fugle har bygget rede i ormådet.

»Vi plejer at afbrænde heden, men det sker under kontrollerede forhold. Og bestemt ikke på denne årstid, hvor mange dyr er aktive,« siger skovrideren.

Det er fortsat uvist, hvordan branden er opstået. Men det kan skyldes manglende omtanke, eksempelvis ved at en bilist har kastet et cigaretskod ud af vinduet.

Source: bt.dk