Med start i april nästa år börjar SAS flyga mellan

SAS öppnar ny inrikeslinje


 Med start i april nästa år börjar SAS flyga mellan Örnsköldsvik och Arlanda upp till fyra gånger per dag.

Enligt SAS har det varit ett starkt önskemål från fram för allt näringslivet på orten om att bolaget åter skulle börja flyga från den lokala flygplatsen

 Premiäravgången från den kommunägda flygplatsen är planerad till den 8 april nästa år.

–  Vi har fått starka önskemål om att SAS åter igen skulle börjar flyga mellan Örnsköldsvik och Stockholm, både från näringslivet i regionen och från fritidsresenärer. Örnsköldsvik är en spännande marknad för SAS med ett stort exportinriktat näringsliv i tillväxt, säger Anders Wahlström, försäljningschef, SAS Sverige.
Nextjet i ekonomisk kris
I dag trafikeras sträckan av problemtyngda Nextjet som hotas av totalt flygstopp på grund av sin risiga ekonomi.

Transportstyrelsen har återkallat Nextjets operativa tillstånd. just på grund av det ekonomiska läget. Det innebär att bolaget nu flyger på ett temporärt tillstånd fram till och med den 17 november i år. Fram till dess ska den ekonomiska situationen redas.

Det lokala näringslivet gläds åt SAS återtåg till Örnsköldsvik.

– Näringslivet i regionen ser mycket positivt på att SAS återupptar trafik mellan Örnsköldsvik och Stockholm. Vårt näringsliv är starkt exportinriktat och beroende av goda flygförbindelser. Samtidigt är det vår förhoppning att den svenska regeringen omprövar sina planer på en flygskatt som på sikt kommer leda till att det blir svårt för Örnsköldsvik att till fullo realisera tillväxtpotentialen i regionen, säger Håkan Åström, ordförande i Handelskammaren Mittsverige och Örnsköldsviks Industrigrupp.

Sträckan kommer till en början trafikeras av propellerplan,  ATR72-600 med 70 stolar per avgång. 

Source: expressen.se